Regulamin zajęć

 1. Właściciel na pierwszych zajęciach z psem jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami – bez niej nie może wejść na teren szkoły.
 2. Pies na teren obiektu wprowadzany jest na smyczy.
 3. Na terenie szkoły psy mogą zostać spuszczone ze smyczy tylko po wyraźnej zgodzie instruktora.
 4. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.
 5. Psy kontrolowane są przez właścicieli i instruktora, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia).
 6. W zajęciach uczestniczy tylko jeden i niezmienny właściciel.
 7. Personel szkoły zapewnia wodę dla psów oraz apteczkę.
 8. Suki w cieczce mają całkowity zakaz wejścia do szkoły (po uprzednim zgłoszeniu zajęcia można odrobić).
 9. Psy dorosłe z zaburzeniami zachowania przyjmowane są na szkolenie po konsultacji indywidualnej z instruktorem.
 10. Czas i miejsce przerwy w zajęciach są ustalane przez instruktora.
 11. Gdy dojdzie do psiej konfrontacji żaden z właścicieli nie rozdziela psów –- interwencja następuje wyłącznie ze strony instruktora.
 12. Chory właściciel lub pies opuszcza zajęcia na okres rekonwalescencji (zajęcia są usprawiedliwione, o ile szkoła została o tym wcześniej powiadomiona – przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć).
 13. Uczestnik kursu jest zobowiązany do poinformowania o swojej nieobecności minimum 24 godziny przed szkoleniem. Zajęcia nieusprawiedliwione – przepadają.
 14. Gdy właściciel z psem nie pojawi się do 15 minut po umówionej godzinie – instruktor stosuje pkt. 13.
 15. Właściciele są zobowiązani do odrabiania prac domowych zadanych przez instruktora.
 16. Nie wolno podchodzić do innych psów podczas szkolenia, chyba że instruktor na to zezwoli.